Sponsorer

Røykenmila er et løp som ønsker å skape verdier i lokalmiljøet, og en aktivitetsdag for hele familien. Det avholdes alltid første søndagen i september. Røykenmila bidrar med midler fra overskuddet av driften sin, og Røyken Teatergruppe bidrar med ansiktsmaling samt opptredener under arrangementet.
Totalt har Røykenmila bidratt med mer enn 4,2 millioner kroner de siste 6 årene, tilbake til lokal samfunnet i form av prosjekter og midler til lag og foreninger.

Buskerud Teater bidrar med profesjonelle instruktører/regissører til våre grupper. Dette er helt avgjørende for at vi som barne- og ungdomsteatergruppe skal kunne tilby våre skuespillere et kvalitativt og godt tilbud.

Buskerud Teater ble opprettet i 1992 av Buskerud fylkeskommune og bestod av fire regionale teaterverksteder: Hallingdal (opprettet 1987), Midtfylket (opprettet 1992) Nedre Buskerud (Opprettet 1994) og Lågen (opprettet 1998). Teaterverksteds modellen var på 80 tallet en veldig populær og innovativ organisasjonsform og Hallingdal Teaterverkstad som var først ute ble opprettet på modell etter Sør Trøndelag teaterverksted. Ideen gikk ut på at verkstedene skulle være kompetansesentre på teater; både når det gjaldt regi, dramatikk, scenografi, lys, lyd og kostyme – og de skulle løfte de lokale amatørteatrene, men til priser som alle hadde råd til siden de var subsidiert fra stat, kommuner og fylket. Etter hvert som en så resultater i Hallingdal ble flere verksteder opprettet på samme modell til vi i 2004 dekket hele fylket og alle kommuner hadde tilbud om å være med i samarbeidet.

Formålet er fortsatt det samme i dagens Buskerud Teater, som det seneste året har vært gjennom en omorganisering hvor fem private stiftelser har blitt til én, med en administrativ leder og fire kunstneriske ledere i hver av de fire regionene av Buskerud. Modellen er unik på landsbasis og sikrer amatørteatret i Buskerud særs gode levevilkår. Buskerud Teater er i utvikling og driver i disse dager og staker ut veien for fremtiden, men en ting kommer ikke til å endre seg – det er at vi er til for å styrke og utvikle amatørteatermiljøet i Buskerud.

Buskerud Teater støttes av Buskerud Fylkeskommune og Kulturrådet.

Slemmestad Bingo har bidratt med midler til Røyken Teatergruppe gjennom flere år. De holder til i flotter lokaler i gamle Slemmestad sentrum. Åpningstider er kl 10:00-22:00 hver dag.
De tilbyr store premier, og en spennende spilleplan. På hverdager spilles det ut over kr. 50.000,- hver dag, og man kan spille både på papir og elektronisk. I tillegg tilbyr de OK Databingo og Belago fra Norsk Tipping.

Gjennom Norsk Tipping og Frivillighetsregisteret så mottar Røyken Teatergruppe grasrotmidler hvert år. Om du vil støtte oss så kan du registerer ditt spillekort hos Norsk Tipping med følgende kode 988 188 441 Klikk på logoen over, send SMS «Grasrotandelen 988188441» til 60000, logg inn hos norsk-tipping.no eller spør der du spiller Norsk tipping sine spill.
Her knytter du ditt kort til vår kode:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=988188441

https://www.asker.kommune.no/

Asker kommune er en ivrig bidragsgiver til Røyken Teatergruppe. Tilskuddsordninger til ekstraordinære utgifter samt driftstilskudd og underskuddsgarantier er viktige ordninger for de lag og foreninger som driver frivillig arbeid. I tillegg til å bidra økonomisk, stiller kommunen øvingslokaler til rådighet for teatergruppen vår. Kommunen satser på barn og unge samt kultur og dette vises også gjennom den innsatsen de yter oss.

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer søke om inntil 40 000 kroner til små og store prosjekter i sin lokale kommune.

Sparebankstiftelsen DNB støtter lag, foreninger og organisasjoner med fokus på barn og unge. Røyken Teatergruppe har ved flere anledninger fått tildeling som hjelper oss til å investere i utstyr og hjelpemidler.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no

Samarbeidspartnere