Bli en av oss

Dersom du vil bli med i Røyken Teatergruppe må du ta kontakt med oss på mail: venteliste@royken-teatergruppe.no evt fylle inn skjemaet nedenfor.
Vi trenger kontaktinformasjon (tlf/mail) samt fullt navn på barnet og fødselsdato for å kunne plassere i riktig gruppe hos oss.

Røyken Teatergruppe er i utgangspunktet for barn i alderen 10-18 år. Vi har ingen opptaksprøve eller audition for barn/ungdoms som vil bli med som skuespiller i teatergruppen. Først-til-mølla prinsippet gjelder for oss.
Det stilles derimot krav til foreldredeltakelse og bidrag ift planlegging, forberedelser og gjennomføring av forestillinger. I og med at teatergruppen er 100% dugnadsbasert og foreldredrevet så er vi kritisk avhengig av at alle barn og foreldre deltar kollektivt i driften av gruppen.

Inntak foretas normalt èn gang pr år (rundt juletider), men justeringer ift dette vil forekomme, og da spesielt dersom vi har oppsetninger med forestillinger på vinter/vår-parten. Da vil inntak til denne gruppen skje etter at forestillinger er ferdige.

Pr idag er vi ca 50 skuespillere med i Røyken Teatergruppe, fordelt på våre 3 grupper – Aspirantgruppen (3.-5.trinn på barneskolen), Barnegruppen (10-14 år ca) og Ungdomsgruppen (ca 14-18 år). Man trenger ingen forhåndskunnskaper eller andre forutsetninger annet enn at man vil ha det gøy, være sosial og drive med teater.

Kostnader
For tiden koster det kr 1.500,- å være med i Barne- og Ungdomsgruppen. Grunnen til at denne kostnaden er satt lavt er at det er en stor del egeninnsats fra foreldre som er forutsetningen for vår drift. Aspirantgruppen er selvfinansierende og koster kr 2.000,- pr kurs.

Øvingstider og lokaler
For øvingstider og lokaler, se her.

For å melde deg på venteliste, fyll inn skjemaet nedenfor.

Samarbeidspartnere