Boston Consulting Group

10 januar 2020

Røyken Teatergruppe viser frem en musical medley på Boston Consulting Group sin juletrefest. Dette er et lukket arrangement og er kun for BCG sine ansatte og deres barn.
Konfransier og primus motor er Trond Nilsen (Komponisten.no) som vi har jobbet sammen med i en årrekke for å tilpasse original musikk til våre oppsetninger.

Samarbeidspartnere